Deklaracja dostępności serwisu Komunikacji Miejskiej w Głogowie

Komunikacja Miejska w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.km.glogow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,

 1. Transportowa 3, 67- 200 Głogów

Budynek częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Ze względów bezpieczeństwa - na terenie Zajezdni znajduje się plac manewrowy , który nie jest odgrodzony od budynku biurowca i odbywa się tu ruch autobusów - zaleca się, aby pasażerowie korzystali z Biura Obsługi Pasażera

Opis:

 • teren ogrodzony oraz monitorowany – budynek siedziby Zarządu znajduje się po prawej stronie przy bramie wjazdowej,
 • miejsca parkingowe dla interesantów znajdują się przed siedzibą spółki – brak miejsca oznaczonego „ kopertą”, osoby niepełnosprawne mogą wjechać na teren Spółki , w takiej sytuacji dyspozytor lub pracownik wskaże miejsce postoju,
 • ze względów bezpieczeństwa osobom z zewnątrz zabrania się poruszania po placu manewrowym i wstępu do budynków stacji paliw, myjni i warsztatu,
 • wejście przez furtkę na teren spółki bezpośrednio z chodnika, przed furtką znajduje się dzwonek,
 • wejście do pomieszczeń bezpośrednio z chodnika,
 • w budynku znajdują się dwa wejścia oznaczone napisem „Dyspozytornia” oraz „Biurowiec”,
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze w wejściu oznaczonym napisem „Biurowiec” zamontowany jest wideo domofon,
 • możliwość wejścia na teren zakładu z psem asystującym,
 • brak możliwości posługiwania się językiem migowym,
 • brak oznaczeń kolorem żółtym przejść dla niedowidzących,
 • brak windy.

Biuro Obsługi Pasażera Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Plac 1000 -lecia 1, 67- 200 Głogów (budynek PKP)

BOP jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis:

 • wejście do budynku bezpośrednio z chodnika znajdującego się przed budynkiem,
 • okienko znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym,
 • okienko znajduje się na wysokości, która nie sprawia problemów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

Autobusy należące do Spółki

Opis:

Wszystkie pojazdy:

 • posiadają rampę dla wózków , której obsługą zajmuje się kierowca pojazdu,
 • wyposażone są w tzw. przyklęk (po zatrzymaniu się w zatoce kierowca obniża pojazd do wysokości krawężnika),
 • na wprost środkowych drzwi znajdują się wyznaczone miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim , miejsca te wyposażone są w pasy, zabezpieczające oraz przyciski informujące kierowcę o zamiarze opuszczenia pojazdu
 • stopnie oznaczone są taśmą w kolorze żółtym ,
 • co najmniej 4 siedzenia są dostępne bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi,
 • wyświetlacze i zapowiedzi głosowe informujące o numerze i trasie linii ,
 • większość autobusów posiada przyciski oznaczone językiem Braille'a,
 • kasowniki znajdują się na wysokości ok 110 cm,
 • możliwość wejścia do pojazdu z psem asystującym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie
Komunikacja Miejska w Głogowie


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.