Nowa linia nr "51"

Zarząd Komunikacji Miejskiej sp. z.o.o w Głogowie informuje, że z dniem 1 września 2015 roku zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa o numerze "51", która połączy Stare Serby w ul. Krochmalną w Głogowie. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny będzie od dnia 31.08.2015 r. na przystankach i w internecie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszej firmy.

Koniec okresu wakacyjnego

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie przypomina, że w związku z końcem okresu wakacyjnego  z dniem 01.09.2015 roku ulega zwiększeniu częstotliwość kursowania autobusów. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dodatkowe kursy na linii "0"

Zarząd Komunikacji Miejskiej sp z.o.o w Głogowie informuje, że od dnia 5 września 2015 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii "0", które będą realizowane w soboty, niedziele i święta. Zmieniony rozkład jazdy dostępny będzie od dnia 1 września 2015 r. na przystankach oraz w internecie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

14 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2015 prezesa zarządu spółki z dnia 19.01.2015 r. dzień 14 sierpnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Komunikacji Miejskiej w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym w dniu 14 sierpnia 2015 r. biuro Komunikacji Miejskiej sp. z  o.o. w Głogowie będzie nieczynne. Autobusy kursować będą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Uwaga Honorowi Dawcy Krwi

Zarząd Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r., od dnia 21 lipca br. obowiązywał będzie nowy zapis dotyczący uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla honorowych dawców krwi,  i tak § 3 ust. 2 pkt 8,  otrzymuje brzmienie:

"Honorowi Dawcy Krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi, legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 15 l krwi, okazywanym wraz z dokumentem tożsamości – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej"

Więcej artykułów…

Strona 1 z 16

pierwsza
poprzednia
1

To już (prawie) 40 lat

Kup bilet przez komórkę

Głogowska Karta Miejska

Głogowska Karta Miejska

Rozkład jazdy

Komunikacja Miejska
Spółka z o.o.

67-200 Głogów,
ul. Transportowa 3
tel. 76 7451 200;
fax. 76 7451 201
NIP: 693-10-04-552
REGON: 390340430
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000055569
Wysokość kapitału zakładowego: 10 570 300 zł

stat4u